Turun Luontaishoitola

Palvelut ja yhteystiedot

Astrologia

Astrologinen kartta on työväline, jonka avulla voidaan saada vihjeitä ihmisyksilön luonteesta, taipumuksista ja elämänkulusta. Astrologia sopii itse- ja ihmistuntemuksen lisäämiseen. Lisäksi sillä on käyttöä mm. erilaisissa valinta- ja kriisitilanteissa sekä ihmissuhdeongelmissa.

Bioenergia-informaatiokentän oikaisu

Bioenergiahoito korjaa hoidettavan energiakentän ja nostaa samalla energian tasoa ja laatua. Olo on rentoutunut ja rauhallinen. Hoidon aikana parannettava voi nähdä visioita menneisyydestä tai tulevaisuudesta sekä ottaa vastaan informaatiota arkitasoa korkeammalta tasolta. 

Energiahoito


Energiahoito auttaa ihmistä saamaan kosketuksen omaan inspiraation lähteeseensä antaen suuntaa ja rohkeutta. Sen tehtävänä on puhdistaa, eheyttää ja harmonisoida ihmisen energiajärjestelmä niin, että hänen oma parannusjärjestelmänsä aktivoituu.

 •  Johanna Tiainen / Cosmic Johanna
  Clairvoyant-Healing- sivusto (ruotsiksi). sähköposti (suomi, englanti, ruotsi)
 •  Risto-Matti Rantanen  +358  50 521 021 kotisivut

Henkiparannus

Henkiparannuksessa välitetään parantavaa voimaa korkeimmalta. Lopputulos on aina korkeimman käsissä.

Intuitiivinen hieronta

Koko kehon hieronta, rentouttavan tai energisoivan öljyn kanssa. Hieronnan aikana saa keho/auraluennan, joka kertoo hieman mitä keho ja mieli työstää, ja esim. mitkä elementit ovat pinnalla.

 • Johanna Tiainen / Cosmic Johanna
  Clairvoyant-Healing- sivusto (ruotsiksi) sähköposti (suomi, englanti, ruotsi)

Intuitiivinen kehoterapia

Intuitiivisen kehoterapian tavoite on aukaista tunnelukkoja ja vapauttaa ihmisen henkisiä voimavaroja kehotyöskentelyn kautta. Intuitiivinen hoitaja löytää kullekin asiakkaalle ja jokaiselle hoitotapahtumalle omat menetelmänsä.

 • Risto-Matti Rantanen +358  50 521 0210 kotisivut

Lymfahoito

Lymfahoito on kevyttä sively- ja pumppaushierontaa, jolla kiihdytetään lymfa- eli imusuonten toimintaa. Neste ja kuona poistuvat, keho rentoutuu ja solutoiminta elpyy. Hoitokohteita: turvotukset, säärihaavat, kuolio, krooniset tulehdukset (poskiontelo), iho-ongelmat, venähdykset, säryt, reuma, fibromyalgia, unettomuus sekä leikkausten esi- ja jälkihoito.

Naprapatia

Naprapatia on nikamien, nivelten ja niitä yhdistävien pehmytkudosten tutkimus- ja hoitomuoto. Käsittely on pehmeää ja kivutonta liikehoitoa (manipulaatio), jolloin esim. lukkiutunut nikama saatetaan liikkuvaksi. Tyypillisiä nikamalukkiutumisoireita ovat päänsärky, niskakipu, käsien ja jalkojen puutuminen (iskiasoireet), rinta- ja selkäkivut sekä suolistohäiriöt.

Parisuhde- ja seksuaaliterapia

Läheisten ihmissuhteiden suoma ”hoivaava lohtu” suojaa sekä fyysiseltä että psyykkiseltä sairastumiselta. Se lisää myös vastustuskykyä. Tunnekeskeisessä pariterapiassa tarkastellaan, miten ihmiset ovat suhteessa toisiinsa ja millä tavoin heitä voidaan parisuhteen kriisiydyttyä auttaa löytämään uutta yhteyttä. Tunnekeskeinen pariterapeutti auttaa paria muuttumaan niin, että kumpikin vahvistuu ja tulee ravituksi tässä prosessissa. Pariterapian keinoja sovelletaan myös entistä enemmän ”yksilöllisten” ongelmien hoidossa.

Seksuaaliterapialla pyritään löytämään vastauksia seksuaalisuuteen liittyviin kysymyksiin ja ratkaisuja parisuhdeongelmiin. Sen avulla pyritään auttamaan muun muassa sairauden aiheuttaessa ongelmia, seksuaalisissa itsetunto- ja sukupuoli-identiteettikysymyksissä. Terapian tavoitteena on auttaa asiakasta ja/tai paria tulemaan tasapainoiseksi ja eheäksi, se soveltuu kaiken ikäisille ihmisille. Vastaanotolle voit tulla yksin tai kumppanisi kanssa. Seksuaaliterapia tapahtuu lämminhenkisesti luottamuksellisen keskustelun keinoin.

Perinteinen jäsenkorjaus

Perinteinen jäsenkorjaus perustuu vanhoihin kansanparannusperinteisiin. Se on kokonaisvaltainen mobilisaatiohoito, jolla voidaan hoitaa kaikenlaisia tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia tehokkaasti ja kivuttomasti. Perinteisen jäsenkorjauksen tavoitteena on asiakkaan elintoimintojen palauttaminen normaaliin tilaan hoitamalla hänen tuki- ja liikuntaelimistössään olevia poikkeavuuksia ja epätasapainotiloja kehon ja nivelten liikeratoja hyväksi käyttäen.

Qi-terapia

Qi-terapia on kokonaisvaltaista käsittelyä vaikuttaen parantavasti yleiseen hyvinvointiin, kipuihin sekä kehon ja mielen tasapainoon. Se toimii tehokkaasti kroonisten jännitysten ja stressitilojen purkamisessa. Käsittelyllä tehdään mm.

– Asentovirheiden korjausta ja kipujen poistoa
– Energiakehon kautta fyysisen kehon hoitoa
– Tunnelukkojen aukaisua, uudelleenohjelmointia

 • Sini Rantamaa p. +358 40 560 3649
  Kehonhuolto HetQi kotisivut

Rosen-terapia

Rosen-hoito on kehollinen käsittely, jonka aikana asiakas voi keskittyä kehonsa kuuntelemiseen uudella tavalla. Se on tervetullut pysähdys kiireisen arjen keskelle ja tarpeellinen muistutus siitä, että olemme enemmän kuin pää ja aivot. Se mahdollistaa kehon toimintoihin vaikuttavien tunnelukkojen avaamista. Katso lisätietoja Rosen-metodista.

Selvänäköinen auralukemus

Auralukemuksessa katsotaan luettavan energiakentässä olevaa informaatiota koskien hänen tällä hetkellä työstämiään asioita. Tieto välitetään luettavalle mm. symbolisin kuvin. Lukemuksesta voi olla apua elämän kriiseissä ja käännekohdissa.

 • Johanna Tiainen / Cosmic Johanna
  Clairvoyant-Healing- sivusto (ruotsiksi). sähköposti (suomi, englanti, ruotsi)

Selvänäköisistunto

Omat kysymyksesi otetaan huomioon. Ne voivat olla suhteista, työasioista, opiskelusta, terveydestä sekä laajasti henkisistä koetuksista tai kokemuksista. On myös mahdollista syventyä aikaisempiin elämiin ja yhteyteen henkioppaitten kanssa. Saat tarvittaessa työvälineitä käyttää omia voimavarojasi.

 • Johanna Tiainen / Cosmic Johanna
  Clairvoyant-Healing- sivusto (ruotsiksi). sähköposti (suomi, englanti, ruotsi)

Voicemassage

Äänen rasittumiseen on usein syynä kiristyneet lihakset ja väärä äänenkäyttö. Voicemassagessa eli äänihieronnassa äänentuottoon liittyvät lihakset rentoutetaan ja opetetaan ihminen samalla tunnistamaan omat lihaksensa ja niissä olevat virhetoiminnot. Näin hoidon vaikutukset jäävät pysyviksi.

Äitiys- ja perhe- sekä synnytysvalmennus

Onko edellisestä synnytyksestä jäänyt pelkoja vai oletko ensisynnyttäjä ja tuleva synnytys jännittää? Tule yksin tai kumppanisi kanssa keskustelemaan luottamuksellisesti, pyrkimyksenä lieventää jännitystä ja pelkotiloja. Tavoitteena luoda pohja mahdollisimman hyvälle uudelle synnytyskokemukselle tai aikaansaada rauhallinen mieli, jotta voit nauttia perhe-elämästä. Kanssani voit myös keskustella synnytyskivunhoitoon liittyvistä asioista.

Konsan Kartano | Virusmäentie 9 | 20300 Turku |
+358 44 592 9324 | sähköposti