Yksityisten tietojen käsittelyn linjaukset – Privacy Policy

Sivuston osoite ja yhteystiedot: https://konsankartano.eu. ada.admin@konsankartano.eu

Konsan Kartanon ei vastaa käyttämänsä sivustoalustan palvelutarjoajan henkilötietopolitiikasta, mutta se pyrkii käyttämään, seuraamaan ja hallinnoimaan alustaa siten, että sivustolla vierailevien ja sen kautta (lomakkeet ja sähköpostit) tietoja lähettävien käyttäjien tietosuoja säilyy henkilötietojen käsittelystä annettujen säädösten osalta asianmukaisena. Mahdollisuuksien mukaan vastuuta henkilötietojensa käsittelystä ja suojaamisesta edellytetään myös sivuston vierailijoilta ja palveluntarjoajilta.

Sivuston osoite on SSL-suojattu, joten tiedot jotka sen kautta lähetetään eivät näy siirron aikana kolmansille osapuolille. Sivustolla ei käytetä evästeitä, lukuunottamatta kirjautumista ja sivustonavigointia helpottavia väliaikaisia evästeitä, jotka säilyvät vain kunkin istunnon ajan.

Kolmannet osapuolet (kuten sosiaalisen median sivustot ja palvelut) käyttävät seurannassaan yleensä evästeitä, mutta niihin voi osin itse vaikuttaa ainakin oman selaimen hallinnointisivulla ja/tai liittämällä selaimeen seurantaa ehkäiseviä lisäosia.

Muilta sivustoilta liitetyt ja upotetut sisällöt – Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

Sivuston artikkeleissa ja sivuilla saattaa olla liitettyä ja upotettua sisältöä, joka toimii käytännössä samalla tavalla kuin vierailisit kyseisellä sivustolla.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Nämä kolmannen osapuolen sivustot saattavat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, lisätä evästeitä ja seurata toimiasi kyseisen upotetun sisällön suhteen. Näin myös, jos sinulla on tili ja olet kirjautunut sisään sivustolle.

Sivustolla ei ole tällä hetkellä käytössä kommentointia, joten siihen liittyvät sisältökohdat esitetään alla lähinnä suuntaa-antavina vain mahdollisen myöhemmin avattavan kommentoinnin varalta.(käännös: ada.admin).

Privacy Policy (in general)

For the practical reasons comment sections are not opened on the website in question (konsankartano.eu). The general privacy policy section below is “good to know” and maybe for the future use of the site (with comments).

Mitä henkilökohtaista tietoa keräämme ja miksi – What kind of personal data we collect and why we collect it

Kommentit – Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

Artikkeleihin kommentoijilta, kerätään tietoja, jotka sisältyvät käytettyyn lomakkeeseen, IP-osoitteeseen ja selainmen tunnistustietoihin. Niitä tietoja tarvitaan apuna roskapostin vähentämisessä.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Käytössä oleva Gravatar -palvelu saattaa kerätä anonymisoituja tietoja sähköpostiosoitteista oman palvelunsa kehittämiseen. Gravatar:in palvelun yksityisyydensuojaa koskevat linjaukset löytyvät englanniksi tästä.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Jos lataat kuvia sivustolle, niin niistä tulisi poistaa ensin metatiedoista tunnistetiedot, myös paikannustiedot (EXIF GPS). Sivuston vierailijat tai hakukoneiden kuvatuloksia käyttävät, voivat ladata kuvia itselleen ja löytää poistamattomia metatietoja.

Evästeet – Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

Voit päättää haluatko, että kommentteihin liittyvät nimesi /nic ja s-postiosoitteesi sekä sivustosi säilyvät evästetiedoissa. Niitä kerätään, jotta samoja tietoja ei tarvisi täyttää uudelleen toistamiseen kommentoidessasi. Näitä evästetietoja säilytetään vuosi.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

Jos vierailet kirjautumissivulla, asetetaan väliaikainen eväste tunnistamaan hyväksyykö selaimesi evästeitä. Tähän evästeeseen ei sisällytetä henkilökohtaista dataa ja se häviää sulkiessasi selaimen.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

Kirjauduttaessa käytetään evästeitä, jotka tallentavat kirjautumistietoja ja tehtyjä klikkauksia. Kirjautumisevästeet kestävät pari päivää, näyttövalinnan evästeet vuoden. Jos valitset “Muista minut” , niin kirjautumistietosi säilyvät kaksi viikkoa. Kirjautuessasi ulos tililtäsi, kirjautumisen evästeet poistetaan.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Kun muokkaat tai julkaiset artikkelin, tallentuu ylimääräinen eväste selaimeesi. Tämä eväste ei sisällä henkilökohtaista dataa, vain ns. “Post ID” -tunnisteen artikkelista, jota edellä käsittelit. Tämä tunniste säilyy yhden päivän.

Kuinka kauan tietoja säilytetään? – How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

Jos jätät kommentin, se ja siihen liittyvä metadata säilytetään pysyvästi. Tämä johtuu siitä, että niin voimme tunnistaa ja hyväksyä siihen liittyvät sitä seuraavat kommentit automaattisesti, sen sijaan että ne jäisivät moderointijonoon.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

Käyttäjistä, jotka kirjautuvat sivustollemme (sikäli kun kirjautuminen on käytössä), tallennetaan myös henkilökohtaista tietoa, jota on käyttäjäprofiileissa. Kaikki käyttäjät voivat nähdä, editoida tai poistaa omia tietojaan, milloin tahansa – poikkeuksena oman käyttäjänimen muuttaminen. Sivuston hallinnoijat voivat nähdä ja editoida näitä tietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on omien tietojensi suhteen? – What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Mikäli käytössäsi on sivustolle tili tai olet jättänyt kommentteja, niin voit pyytää omista tiedoistasi koosteen ja myös halutessasi omien tietojesi poistamista. Joitakin tietoja ei voida poistaa hallinnollisista, lakisääteisistä tai turvallisuussyistä.

Mihin tiedot välitetään – Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Vierailijakommentit käytetään automaattisen roskapostien tunnistamispalvelun läpi.